Privacystatement

FoodIndustrieExperts is een samenwerkingsverband tussen 6 partijen: delaware Nederland, Espera Nederland, Evo-it, Multivac Nederland, Wallbrink Crossmedia en b2b Communications, waarvan b2b Communications BV als overkoepelende organisatie de belangen van het website- en databeheer behartigt.


b2b Communications BV, gevestigd aan Arnhemsestraatweg 19 6881 NB Velp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.b2bcommunications.nl

Arnhemsestraatweg 19

6881 NB Velp

T: (026) 370 00 27


Persoonsgegevens die wij verwerken

b2b Communications BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bedrijfsnaam

Voor- en achternaam

Geslacht

Functie

E-mailadres

IP-adres

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

b2b Communications BV verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

b2b Communications BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw aanmelding als deelnemer

Verzenden van onze reminders en bevestigingen via e-mail

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

b2b Communications BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

b2b Communications BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

b2b Communications BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. b2b Communications BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek

b2b Communications BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door b2b Communications BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar saskia@b2bcommunications.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

b2b Communications BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via saskia@b2bcommunications.nl


b2b Communications BV heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.


De betreffende websites:

www.b2bcommunications.nl ; www.foodindustrieexperts.nl


Namens de 6 partners: delaware Nederland, Espera Nederland, Evo-it, Multivac Nederland, Wallbrink Crossmedia en b2b Communications

Heb je nog vragen? Mail naar info@foodindustrieexperts.nl of bel met Saskia Stender (06) 22 21 53 07.

© 2023 Foodindustrie Experts | Aangemaakt door b2b Communications BV | Privacybeleid | Algemene voorwaarden